In

Phút cuối chia tay tôi

Thận trọng!

Một món quà độc đáo khác vào phút cuối? Sau đó chọn hương vị yêu thích của bạn và một thẻ phù hợp ở đây. Vì đây là phút cuối Break Me, bạn không thể cá nhân hóa thanh hoặc thẻ.


Thông tin vận chuyển
Vào thứ Hai đến thứ Sáu cho 15: 00 được đặt hàng vào ngày hôm sau.

Đặt hàng thứ bảy hoặc chủ nhật được giao đến nhà của bạn vào thứ ba.

Nếu bạn đặt hàng Break Me vào phút cuối cùng với Break Me được cá nhân hóa, thời gian giao hàng của Break Me được cá nhân hóa trừ khi bạn đặt hàng riêng trong 2. Do đó, bạn phải trả 2 x chi phí vận chuyển.
€ 17,50
Smaak
Thẻ
Vui lòng chọn một biến thể ở trên.
Chọn một biến thể

Nhận xét

Không có đánh giá cho sản phẩm này được nêu ra.