ส่งคืนข้อมูล

หลังจากได้รับสินค้าแล้วคุณมีตัวเลือกในการส่งคืนสินค้าภายใน 14 วันโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลใด ๆ สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล

คุณส่งคืนผลิตภัณฑ์ของคุณในสถานะดั้งเดิมพร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด ใช้สำหรับสิ่งนี้ แบบจำลองสำหรับการยกเลิก.

คุณเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้ากลับมา