تحویل در هلند

Break Me شکلات کاملاً دست ساز و با احتیاط بسیار است. می توانید نوار خود را با روزهای کاری 4 پس از دریافت پرداخت ، انتظار داشته باشید.

مثالها:

  • سفارش دوشنبه ، تحویل جمعه
  • سفارش سه شنبه ، تحویل شنبه
  • سفارش چهارشنبه ، تحویل سه شنبه
  • سفارش پنجشنبه تحویل چهارشنبه
  • سفارش جمعه ، شنبه و یکشنبه تحویل پنجشنبه

ما با PostNL ارسال می کنیم. در بیشتر موارد نوار خود را به موقع دریافت خواهید کرد.
با پیوند ردیابی و ردیابی که از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد ، از شما مطلع می شوند.

 

خودشه! آنچه را که احساس می کنید ، با شکلات (در) ارسال کنید!


این تاریخ تحویل نهایی است ، همیشه می تواند زودتر تحویل شود.