Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό χρήστη σας. Το κλειδί ενεργοποίησης θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εγγραφεί.