Rhowch y cyfeiriad e-bost sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif Defnyddiwr. Bydd eich allwedd actifadu yn cael ei e-bostio i'r cyfeiriad e-bost ar gofnod.